Yükleniyor...

YAŞAM KAZANIMLARI YA-KA PROGRAMININ 2. VE 3. MODÜLÜ İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

İşaret dili alfabesinin ellerle temsil edilmesi aynı zamanda jest, mimik ve beden dilinin kullanılması yoluyla etkili bir iletişim yolu oluşturur.

İşaret dili alfabesinin ellerle temsil edilmesi aynı zamanda jest, mimik ve beden dilinin kullanılması yoluyla etkili bir iletişim yolu oluşturur. Toplumun her ferdinin olduğu gibi engelli bireylerin de eşit imkânlara sahip olması gelişmişlik kriterleri arasında sayılır. Sosyal devlet anlayışının da temelini oluşturan bu yaklaşımda, engelli bireylerin de sürekli olarak bağımlı olma hali minimum seviyeye indirgenir. Öğrencilerimizin engelli bireyleri anlamak ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek için işaret dili eğitimi YA-KA dersinde başlamıştır. Yaşam Kazanımları hedeflediğimiz YA-KA derslerimizde öğrencilerimiz işaret dili öğrenmeye devam ediyor.


28 Mart 2022 Pazartesi Bu Haber Sizden Önce 127 Kişi Tarafından okunmuştur.