Yükleniyor...

Ankara'nın başkent oluşunun 100. Yılı kutlu olsun.

Ankara'nın başkent oluşu

ANKARA'NIN BAŞKENT OLMASI
 

   27 Aralık 1919'da Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesi ile, bu şehir Millî Mücadele'nin karargâhı olmuştu. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılmasıyla yeni Türk devletinin temelleri atıldı. Kurtuluş Savaşı buradan yönetildi. Böylece Ankara, fiilen başkent durumuna geldi.

   Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasından sonra. İtilâf Devletleri'nin askerleri İstanbul'dan çekildiler. İstanbul'un işgalden kurtulması ile yeni devletin başkentinin neresi olacağı tartışılmaya başlandı. Bazı kişiler İstanbul'un başkent yapılmasını istiyorlardı. Ancak meclisin Ankara'da açılması, buraya fiilen hükümet merkezi olma niteliği kazandırmıştı. Ayrıca Ankara, Türkiye'nin merkezinde, askerî ve coğrafî özellikleriyle başkent olabilecek konumdaydı.

   İsmet Paşa (İnönü), bir kanun teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. "Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara'dır." şeklindeki bir maddelik kanun teklifi kabul edildi (13 Ekim 1923). Kanunun yürürlüğe girmesiyle Ankara yeni Türk devletinin başkenti oldu.

 

https://www.meb.gov.tr/belirligunler/10kasim/inkilaplari/siyasi/ankara_baskent.htm#:~:text=%C4%B0smet%20Pa%C5%9Fa%20(%C4%B0n%C3%B6n%C3%BC)%2C%20bir,yeni%20T%C3%BCrk%20devletinin%20ba%C5%9Fkenti%20oldu.


13 Ekim 2023 Cuma Bu Haber Sizden Önce 539 Kişi Tarafından okunmuştur.