Yükleniyor...
Rehberlik Hizmeti
ANASAYFA
DESTEK HİZMETLERİ Rehberlik Hizmeti

REHBERLiK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLlK 

ANAOKUL - İLKOKUL SÜRECİNDE YÜRÜTÜLEN REHBERLİK ÇALIŞMALARI: 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz çalışmaları, öğrencilerimizin sosyal ve akademik performanslarını etkileyebilecek her türlü gelişimsel, psikolojik ve bilişsel süreçlerin takibini yapmak, yaş gelişimine uygun önleyici ve destekleyici programlar uygulamak ve ihtiyaç hâlinde gerekli müdahale planlarını oluşturup uygulama adımlarını kapsamaktadır. Bireylerin hayatlarının her döneminde başarmaları gereken birtakım gelişim görevleri vardır. Okulumuzda verilecek rehberlik yardımının amacı bu gelişim görevlerini başarıyla tamamlamalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir. 

REHBERLİK UYGULAMALARIMIZ 
Rehberlik hizmetlerindeki öncelikli hedefimiz tüm öğrencilerimizi, yapılan çalışmalarla yakından tanımaktır. Ardından yaş gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak sorumlu olduğu yaş grubu öğrencilerinin olası sıkıntı yaşayacağı alanlara yönelik önleyici, geliştirici ve destekleyici çalışmaları yürütmektir. Ders gözlemleri, bireysel görüşmeler, grup ve sınıf etkinlikleri, envanter uygulamaları ve veli seminerleri ile süreç odaklı çalışmalar gerçekleştirilir. Anaokulu ve İlkokul sürecinde rehberlik çalışmalarında hedeflediğimiz kazanımları; tanıma, kaynaşma, takım olma, iş birliği, paylaşma, kazanma/kaybetme, olumlu liderlik, iletişim becerileri, duyguları tanıma ve doğru ifade edebilme gibi alt başlıklar şeklinde toplayabiliriz. 

Konu çocuklar olunca, okul-aile işbirliği önemsediğimiz basamakların başlangıcında yer almaktadır. İşbirliğini desteklemek adına belirlenen zamanlarda bireysel veli görüşmeleri, veli seminerleri ve bültenler ile velilerimize ulaşmaktayız. Rehberlik Birimi, sorumlu olduğu kademedeki tüm öğretmenler ile belirlenen zaman aralıklarında bir araya gelir. Öğrenciler hakkında ilgili öğretmenlerle bilgi alışverişinde bulunur, ilgi ve ihtiyaç noktalarının belirlenmesini hedefler ve destekleyici çalışmalar yürütür. 

ORTAOKUL REHBERLİK BİRİMİ 
Duygusal, sosyal, gelişimsel, akademik bir rehberlik anlayışının benimsendiği İNGİLİZ KÜLTÜR KOLEJLERİNDE rehberlik servisi olarak; 
• Ortaokulun her kademesinde güvenilir test ve envanterler uygulanmaktadır. (meslek seçimi envanteri, problem tarama envanteri, başarısızlık nedenleri anketi, öğrenme stilleri) 
• Öğrencilerin daha sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurabilmeleri için kişisel ve sosyal rehberlik yapılmaktadır. 
• Veli-öğretmen ilişkilerinin daha etkin ve sağlıklı olması için müşavirlik hizmeti verilmektedir. 
• Her ay düzenli olarak velilerimize ve öğrencilerimize iyi geleceğini düşündüğümüz konu ile ilgili bilgilendirici yazıların ve önerilerin olduğu bültenlerimiz titizlik ile hazırlanmaktadır. 
• Öğrencilerin derslere aktif katılımı, sınav performansları, günlük ve haftalık ders çalışma şekilleri, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi, bireysel problemleri, akademik gelişimleri ile ilgili veli bilgilendirmesi yapılmaktadır. 
• K-12 NET uygulaması ile öğrencilerin deneme sınav sonuçlarına göre eksik konuların tespiti (BİLGİ HARİTASI), girdiği tüm denemelerin grafiksel karşılaştırması (GELİŞİM RAPORU) yapılmak da ve öğrencinin ve velinin eline yazılı olarak rapor halinde sunulmaktadır. 
• Gerek bireysel gerekse grupsal çalışma programları oluşturularak akademik başarıyı arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
• Test tekniği, zaman yönetimi, kaygı ile başa çıkma konuları ile ilgili danışmanlık yapar. 
• 7.sınıf öğrencilerimiz için 2.dönmeden itibaren girecekleri sınav hakkında bilgilendirmeler yapılıp, sınava yönelik çalışmalar için start verilir. 
• İNGİLİZ KÜLTÜR KOLEJLERİNDE öğrencilerimiz LGS sınavına hazırlanırken; öğrencimiz için sene başında belirlediğimiz eğitim koçları ile birlikte belirlenen soru sayılarını haftalık ödevlendirerek yapmak da, deneme sınav sonuçları ölçme değerlendirme birimi tarafından değerlendirilmektedir. 
• 8. Sınıflarımıza özel hafta sonu LGS kurs programı düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin tam anlamıyla yeni nesil sorulara ve sınav sistemine hazır olmaları hedeflenmektedir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
• Öğrencilerimiz, akademik çalışmalar, ölçme değerlendirme uygulamaları, sınav sürecine yönelik olarak (kendi potansiyelleri doğrultusunda) desteklenmektedirler. 
• Okulumuzda yürütülen çalışmalar, öğrencilerimizin LGS ve okul başarısını artırmaya yönelik olarak planlanmaktadır. 
• Yapılan analizlere göre ek uygulamalarla öğrenmelerin pekiştirilmesi sağlanmaktadır. 
• Optik okuyucu kodlama, zaman yönetimi, sınava hazırlanırken hangi dersin kat sayısı nasıl hesaplanır, LGS sınav sistemi nedir? tercih dönemi nasıl geçer gibi konular da veli ve öğrencileri bilgilendirir. 
• Türkiye geneli sınavlardan öğrencileri haberdar eder ve Türkiye dereceli sınavlarda öğrencilerin sıralamaları ile yüzdelik dilim hesaplamasına yardım eder. 
• Tercih döneminde öğrencinin puanı ve yüzdelik dilimine karşılık gelebilecek en iyi lise tercihi yapma da velilere kılavuzluk yapar. 
• Her deneme sınavı sonrasında Sınav Değerlendirme Toplantısı düzenleyen okulumuz yapılan çalışmaları konu konu ders bazlı değerlendirir. 
• Her deneme sınavından sonra öğretmenlere şube karşılaştırmalı ders başarı grafikleri ile raporlar sunar. 
• Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz, sınav sistemi ve değişiklikleri konusunda bilgilendirilmektedir.

Haberler

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında, lösemi hastalığı hakkında toplum bilinci oluşturmak ve çocuklarımızın yaşadığı sıkıntılara dikkat etmek amacıyla düzenlenen resim yarışmasına, Resim Kulübü öğre

DEVAMI
LÖSANTE Ziyaretimiz

Cumhuriyetimizin 100.yılını kutluyoruz...

DEVAMI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Ankara'nın başkent oluşu

DEVAMI
Ankara'nın başkent oluşunun 100. Yılı kutlu olsun.

Ortaokul Mezuniyet Balosu

DEVAMI
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Ortaokul Mezuniyet Balosu

Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası

DEVAMI
Türkiye 2.si Derin KILIÇ