İş Başvuru

Genel Bilgiler

İdareci ve Öğretmen ihtiyacımız için yıl içinde çeşitli tarihlerde yapılan başvurular dikkate alınır. Gerek duyulduğu takdirde gazete ilanı ile duyuru yapılır.

İhtiyaç duyulan branşlar için yapılan tüm başvurular aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilir.

  • Başvuruda bulunulan branş için, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliklerine göre atama yapılabilme imkanı,
  • En az 2 yıl alanında öğretmenlik deneyimi, 

    (İhtiyaç duyulan branşa göre Aday (Stajyer) Öğretmen başvurusu da dikkate alınır)
  • Matematik, Fen Grubu gibi İngilizce okutulan dersler için üniversitelerin İngilizce eğitim yapılan bölümlerinden mezun olma şartı aranır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler gibi Türkçe okutulan dersler için İngilizce bilmek ve alanında Yüksek Lisans/Doktora yapmış olmak tercih sebebidir

Değerlendirme sonucunda uygun bulunan adaylar belirlenir ve Değerlendirme Komisyonu ile görüşmeye davet edilir. Değerlendirme Komisyonu belirlenen adaylarla görüşür . Değerlendirme sonucu belirlenen adayların örnek ders verebilmesi için planlama yapılır. Adaylarla yapılan görüşmelerin, örnek ders uygulamasının ve referansların olumlu olması halinde komisyonca belirlenen adaya iş teklifi yapılır. Görüşmeye davet edilen tüm adaylara değerlendirme sonuçları bildirilir.

 

Diğer Personel Başvuruları

Okulumuzun çeşitli bölümlerinde görevlendirilecek idari, teknik ve güvenlik personeli için yıl içinde çeşitli tarihlerde yapılan başvurular değerlendirilir. Gerek duyulduğu takdirde gazete ilanı ile duyuru yapılır.

İdareci,Öğretmen ve Diğer Personel kadrolarımız ile ilgilenen adayların, özgeçmişlerini Online Başvuru formunu kullanarak göndermelerini rica ederiz.

Başvurular içinde bulunan öğretim yılı için değerlendirilecek olup, ilgilenen adayların her öğretim yılında başvurularını güncellemelerini rica ederiz.