Özel Orkunoğlu Amerikan Koleji - İstanbul

Özel Orkunoğlu Amerikan Kültür Koleji (İstanbul)
     
A :

İstanbul Cad. No: 81/A Bakırköy - İSTANBUL

T :

+90 (212) 660 08 40    

M : info@orkunoglu.k12.tr

İngilizce’ yi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak öğretiyoruz. Bu sayede çocuklarımız, ebeveynlerinden biri yabancı biri Türk olan her çocuk gibi, 2 farklı dil konuşan öğretmeni olduğu için İngilizce eğitimini bir ders olarak görmez, günlük yaşantısının bir parçası olarak görür.

Bilingual eğitim modelimiz, yabancı dil eğitiminden farklıdır. Çünkü yabancı dili değil, ebeveynlerinin konuştuğu ikinci dili doğal yolla öğretir ve çocuklarımız bunu hiç unutmaz. Kısaca İngiliz Kültür Kolejleri‘nde İngilizce bir ders değil bir iletişim aracıdır. Aslında bu sistemde sınıf/ders öğretmeninin yanındaki İngilizce öğretmeni bir Asistant Teacher (yardımcı öğretmen) ve çocuğun eğitim koçudur. Bu sayede her sınıfa bir eğitim koçu da aynı zamanda verilmiş olunur. Bugün her modern anaokulunda en az 2 öğretmen varken, ilköğretim çağında olmaması zaten hayatın olağan akışına aykırıdır. Sizleri de İngiliz Kültür Kolejleri’ne özel ve tescilli, bütün dünyada kanıtlanmış doğal süreçte iletişimle yabancı dil öğreten bu eğitim modeline davet ediyoruz.

İngiliz Kültür Kolejleri, İngiltere’nin saygın kuruluşlarından British Educational Affairs - BEDAF ACCREDITATION tarafından kurumsal yeterlilikleri sertifikalandırılmıştır.

İngiliz Kültür Kolejleri uluslararası akreditasyon kuruluşlarından İngilizce eğitimi ile ilgili eğitim yeterliliği sertifikası alabilecek düzeye gelmiş ve akreditasyon sertifikasını almıştır. Özellikle Bologna süreci ile ülkemizdeki eğitim kalitesinin uluslararası ölçütlere getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu süreçte okulumuz; Tüm Dünyada birçok kuruluşa sahip ve Dünyanın en yaygın Dil Okullarından biri olan aynı zamanda ülkemizde onlarca anaokuluna sahip İngiliz Kültür bünyesinde olup uluslararası eğitim programına geçmiş, kurumsal gelişimini üst düzeye çıkarıp daha da güçlenmiştir. Bu akreditasyonla okulumuz öğrencileri de okul öncesi dönemden başlayarak uluslararası düzeyde dil eğitimine geçmiş, daha üst düzey bir İngilizce eğitimi aldıklarını belgeleyen Avrupa Dil Portfolyosu Sertifikası alma hakkına sahip olmuşlardır.

Avrupa Konseyi tarafından alınan kararlarla birçok konuda standartlaşmaya gidildiği üzere yabancı dil öğretiminde de ortak bir standarta ihtiyaç duyulmuştur.

Avrupa Dil Portfolyosu, okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusunda edindikleri tecrübe ile yaşadıkları kültürel deneyimlerin tamamını kaydedip ifade edebilecekleri bir dökümandır.

Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na (The Common European Framework) dayalı bir değerlendirme sistemidir ve okulumuz bu sisteme geçmiştir. "Öğrenen özerkliği" ve "Kendini Değerlendirme" bu portfolyonun dayandığı eğitim kavramlarıdır. Her öğrencimiz bu sürece girer ve dil yeterliliklerini Avrupa Dil Portfolyosuyla belgeler. İngiliz Kültür Kolejleri ülkemizde Avrupa Birliği onaylı bu programı uygulamaya yetkili az sayıdaki eğitim kuruluşundan bir tanesidir.

Temsilciliklerimize ön kayıt yaptırmak için;

Ön kayıt formunu Doldurun

Mental Aritmetik Eğitimi alan çocuklar, her türlü sayısal işlemi zihinden saniyeler içinde yapabilirler.

Kendiniz Deneyin

Mental Eğitim Programı

Etkinliklerimiz

İngilizce Konuşma Pratiği

Öğrencilerimiz okuldaki İngilizce eğitimi dışında cumartesi günleri uluslararası sertifikalı yabancı ve Türk öğretmenlerden 8 saat İngilizce konuşma pratiği alırlar. Bu pratik sırasında çevre gezileri, aktiviteler, drama, oyunlar ve her türlü ek materyal kullanılır.

Kids Aloud İngilizce Anaokulları

Her gün aynı sınıfta hayal kurulmaz!