# Bilingual Eğitim Modeli

İngilizce’ yi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak öğretiyoruz. Bu sayede çocuklarımız, ebeveynlerinden biri yabancı biri Türk olan her çocuk gibi, 2 farklı dil konuşan öğretmeni olduğu için İngilizce eğitimini bir ders olarak görmez, günlük yaşantısının bir parçası olarak görür

İçeriği Görüntüle

# İngiliz Eğitim Modeli

İngiliz Kültür Kolejleri, İngiltere’nin saygın kuruluşlarından British Educational Affairs - BEDAF ACCREDITATION tarafından kurumsal yeterlilikleri sertifikalandırılmıştır.İngiliz Kültür Kolejleri uluslararası akreditasyon kuruluşlarından İngilizce eğitimi ile ilgili eğitim yeterliliği sertifikası alabilecek düzeye gelmiş ve akreditasyon sertifikasını almıştır. Özellikle Bologna süreci ile ülkemizdeki eğitim kalitesinin uluslararası ölçütlere getirilmesi hedeflenmektedir.

İçeriği Görüntüle

# Avrupa Dil Pasaportu

Avrupa Konseyi tarafından alınan kararlarla birçok konuda standartlaşmaya gidildiği üzere yabancı dil öğretiminde de ortak bir standarta ihtiyaç duyulmuştur.Avrupa Dil Portfolyosu, okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusunda edindikleri tecrübe ile yaşadıkları kültürel deneyimlerin tamamını kaydedip ifade edebilecekleri bir dökümandır.

İçeriği Görüntüle